UITGEVERIJ INFORMATIE DOCUMENTATIE ALGEMEEN

VERSCHENEN


VERWACHT


UITGAVEN


CONTACT


LINKS


KRITISCHE BESCHOUWINGEN OVER COLLABORATIE ONLINE


HIER EN NU


Uitgeverij op de gebieden: filosofische en wetenschappelijke teksten. Essays op maatschappelijk relevante terreinen, zoals kentheorie en sociologie. Op geschiedkundig terrein zijn er uitgaven rond collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens uitgaven op literair terrein en op musicologisch terrein.

Publisher at the following areas: philosophical and scientific texts. Essays in socially relevant fields, such as epistemology and sociology. At a historical area publications in the field of collaboration during the Second World War. Then publications in the literary field and in the musicological field.